Akoestiekfabriek

Akoestiekfabriek

Wij zijn ontwerpers van akoestiek. We doen dit op innoverende wijze en met een flinke dosis bevlogenheid en passie. Wij maken alles mooier en zijn specialisten op het gebied van ontwerpen en akoestiek mét oog voor detail. We werken graag voor iedereen die design en functionaliteit belangrijk vindt en hier beleving aan wil geven.

Akoestische handleiding

De richtlijnen voor een goede akoestiek - helemaal gratis en te downloaden. Wordt zelf Dr. Akoestiek en zie maar hoe makkelijk akoestiek eigenlijk is.

Ambulancedienst

Akoestiekfabriek Ambulancedienst - de helpende hand voor de professional. U heeft als interieur professional al genoeg aan uw hoofd en u kunt niet alles weten. Zeker in deze tijd waar de marges onder druk liggen en dan is een specialiteit zoals akoestiek een moeilijk hoofdstuk. Daar brengen wij verandering in. De Akoestiekfabriek heeft voor u de Akoestiekfabriek Ambulancedienst.

Circulaire Economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd.

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt hierbij rekening met belanghebbenden. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op deze belanghebbenden van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Akoestiek met een groen hart